Al centre de Barcelona

Barcelona

Mapa i accessos

Professionals i competitius

Oficina

Avantatges

Empreses i particulars

Diners

Serveis

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. ABECO BCN, SCP, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. ABECO BCN, SCP, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

ABECO BCN, SCP no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, ABECO BCN, SCP no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar al’usuari oa tercers.

Llicència

Tots els continguts es troben en la pàgina web, així com el disseny utilitzat en la mateixa formen part de la propietat intel·lectual de ABEC BCN, SCP, i queda expressament prohibit qualsevol còpia i/o reproducció automàtica o manual dels mateixos.

Política de Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ABECO BCN, SCP posa a disposició de l’Usuari la següent informació:

ABECO BCN, SCP es una societat civil privada amb domicili a Barcelona, Carrer de Mallorca 61, entresòl A, 08029. Titular del lloc web: www.abecobcn.com y de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades por els Usuaris.

La comunicació de les dades de caràcter personal dels Usuaris, implica el seu consentiment inequívoc per que siguin incorporats al fitxer automatitzat “CLIENTS” del qual es responsable aquesta societat civil.

A tal efecte, ABECO BCN, SCP, de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny d’adequació de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagin recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que ABECO BCN, SCP rep dels usuaris d’aquest lloc web es tractada con la màxima confidencialitat.

L’incorporació de les seves dades al fitxer tenen com finalitat poder gestionar, administrar y agilitar els serveis a l’Usuari, així com l’enviament de notificacions d’actualització dels serveis i l’enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d’informació relativa a ABECO BCN, SCP.

L’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei, i, en particular, els drets d’accés rectificació o cancel·lació de dades i oposició si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment donat per a la cessió de les seves dades. Aquestos drets podran se exercitats per l’usuari mitjançant petició escrita a la següent adreça de correu electrònic: administracion@abecobcn.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Carrer de Mallorca 61, entresòl A, 08029 Barcelona (Espanya). La sol·licitud tindrà que incloure les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit.

ABECO BCN, SCP, en compliment de les obligacions imposades per l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de l’Informació i de Comerç Electrònic posa a disposició dels usuaris i dels òrgans competents les dades que a continuació s’expressen:

Denominació Social: ABECO BCN, SCP
Número d’Identificació Fiscal: J-65485450
Adreça: Carrer de Mallorca 61, entresòl A, 08029 Barcelona, Espanya