Al centre de Barcelona

Barcelona

Mapa i accessos

Professionals i competitius

Oficina

Avantatges

Empreses i particulars

Diners

Serveis

Àrea laboral

La complexitat de la normativa legal i les contínues modificacions en aquesta matèria, exigeixen un assessorament continu d’acord amb les necessitats de l’empresa, que permeti aprofitar al màxim els avantatges pel que fa al tipus de contractació, alhora que es presta una gestió àgil i eficaç.

És per això que l’àrea laboral d’una empresa té més rellevància de la que normalment se li atorga. Des abeco bcn valorem la situació global de l’empresa i, especialment, el capital humà de la mateixa, prestant un assessorament integral en temes laborals i solució de conflictes.

Principals gestions

  • Assessorament i gestió laboral d’empreses.
  • Alta d’empreses.
  • Altes i baixes d’empleats.
  • Estudi i realització dels contractes de treball, en funció de les les necessitats de l’empresa. Clàusules especials.
  • Càlcul i confecció dels rebuts de salaris aplicant els convenis col·lectius i també particularitats contractuals.
  • Confecció i enviament a la Tresoreria de la Seguretat Social dels butlletins de cotització. Domiciliacions del seu pagament, ajornaments i fraccionaments.
  • Elaboració de plans reestructurales de plantilla (ERO, acomiadaments objectius, etc…).
  • Representació, assistència i defensa davant Inspeccions de Treball, conciliacions (SMAC) i/o jutjats del social.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Expedients d’invalidesa i jubilació entre d’altres.