Al centre de Barcelona

Barcelona

Mapa i accessos

Professionals i competitius

Oficina

Avantatges

Empreses i particulars

Diners

Serveis

Àrea jurídica

La situació econòmica actual aflora, en major mesura, tot tipus de conflictes relacionals tant en l’àmbit mercantil com interpersonal. L’experiència ens dicta que en aquest àmbit els principals pilars són la confiança advocat-client i el tracte personalitzat, bases del nostre funcionament que porten al bon fi de les operacions que cal seguir.

Principals gestions

 • Dret mercantil
  • Constitució, compravenda de participacions, modificació d’estatuts socials, fusions, absorcions, transformació, dissolució i liquidació de tot tipus de societats mercantils així com cooperatives, fundacions i associacions.
  • Assessorament integral d’empreses i resolució de conflictes intra i inter societaris.
  • Actuacions judicials en assumptes mercantils.
  • Dret concursal.
  • Assessorament i confecció de contractes mercantils.
  • Assessorament jurídic integral.
  • Reclamació judicial d’impagats i morosos.
 • Dret administratiu
  • Recursos administratius i contenciós-administratius.
  • Reclamacions economico-administratives.
  • Assessorament i defensa jurídica davant l’Administració.
  • Expedients serveis estrangeria.
 • Dret civil
  • Constitució, modificació i dissolució de comunitats de béns i de societats civils privades.
  • Arrendaments urbans: comunitats de propietaris, contractes de lloguer, desnonaments, reclamacions de deutes comunitàries.
  • Tràmits hereditaris. Successions i donacions.
  • Assessorament i defensa jurídica en accions civils: reclamació de quantitat, danys i família (divorcis) entre d’altres.