Al centre de Barcelona

Barcelona

Mapa i accessos

Professionals i competitius

Oficina

Avantatges

Empreses i particulars

Diners

Serveis

Àrea comptable

En abeco bcn aquesta àrea cobra especial rellevància. Considerem que el registre comptable de les operacions efectuades per l’empresa és la base per l’encertada presa de decisions en l’àmbit fiscal, mercantil i de les estratègies a seguir en el terreny econòmic-financer de l’empresa.

Principals gestions

  • Confecció de la comptabilitat oficial, des del punt de vista mercantil, segons normativa del Pla General de Comptabilitat. Per a societats mercantils i professionals en estimació directa.
  • Assessorament i orientació comptable i en general consultes comptables de tot tipus, així com realitzacions de seients puntuals i/o complexos.
  • Realització i actualització de comptabilitats endarrerides.
  • Orientació i revisió del tancament comptable, amb la realització dels assentaments pertinents.
  • Anàlisi econòmica-financer dels estats comptables.
  • Legalització dels llibres comptables oficials en el Registre Mercantil.
  • Formulació dels comptes anuals, memòria i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.
  • Confecció d’informes i/o balanços per a entitats financeres, proveïdors, etc…